18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

www.kerbela.info saytı Azərbaycanda bir neçə gənc jurnalist tərəfindən yaradılan, İmam Hüseynə (ə), Aşura hərəkatına və Kərbəla faciəsinə dair yazılı, foto, audio və videomaterialları ərsəyə gətirən, toplayan, uyğun mövzuda bütün sual və şübhələrə cavab verməyi qarşısına məqsəd qoyan, Facebook səhifəsi, İnstagram hesabı, Youtube və Telegram kanalları vasitəsilə dəstəklənən ixtisaslı informasiya portalıdır.

Bütün dünyada onlayn medianın televiziya və çap mediasını kölgədə qoyduğu bir vaxtda dini mövzulara dair peşəkar arxivlərin yaradılması çox vacibdir. Sözügedən sayt bu baxımdan Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bir ilkdir.

Məqsədlər

1. Sıravi vətəndaşlardan tutmuş ziyalılara, elm adamlarına qədər bütün Azərbaycan cəmiyyətini İmam Hüseynlə (ə) və əsl Aşura dəyərlərilə tanış etmək;

2. Xətib və rövzəxanlara, uyğun mövzuda araşdırma aparanlara, xüsusən də yazıçı və jurnalistlərə geniş məlumat bazası yaratmaq;

3. İmam Hüseynlə (ə) bağlı tədbirlərə informasiya dəstəyi vermək;

4. Təziyə məclislərinə istiqamət vermək, onları təhrifdən qorumaq;

5. Gənclərdə işğalçı düşmənlə mübarizə, vətəni müdafiə və bu yolda şəhadət ruhunu gücləndirmək.

Zərurət

İmam Hüseynin (ə) Aşura qiyamı həcmcə kiçik olmasına baxmayaraq, tarixin ən önəmli hadisələrindən biri olub, özündən sonrakı azadlıq mübarizələrinə müstəsna təsir buraxmış, əsl İslamın yaşamasında əvəzsiz rol oynamışdır.

Azərbaycan xalqı və hətta dünya azəriləri əsrlərdir Əhli-beytə bağlı olmuş, İmam Hüseynin (ə) şəhadətini hər il dərin hüznlə yadda qalan təntənəli mərasimlərlə qeyd etmişlər.

Aşura hadisəsi Azərbaycan şiə cəmiyyətinin fərqli zümrə və təbəqələri arasında müxtəlif ədəbiyyat, yazı, şəkil və kitab formalarında əsrlərdir özünü göstərsə də, dilimizdə bütün bunların cəm olduğu vahid portal yox idi. Bütün bunları nəzərə alaraq, İmam Hüseynə (ə) və Aşura hərəkatına dair ixtisaslı saytın yaradılmasını zəruri hesab etdik.

www.kerbela.infois a specialised website established by a group of young journalists aiming to create and collect different texts, photo and audio-video materials about Imam Hussain (as), his Ashura movement and Karbala tragedy and to provide answers to questions and doubts in related topics. The website is supported by the Facebook page, Instagram profile, Youtube and Telegram channels.

It is necessary to organize professional archives dealing with religious topics as online media prevails over television and print media today.In this regard the website is the first such event in its kind for Azerbaijani community.

Objectives

1. Introducing and popularizingImam Hussain (as) and real Ashura values within all layers of society such as common people, intellectuals and academicians.

2. Providing the best and voluminous archive to preachers, laudators, and researchers in the field, especially for writers and journalists.

3. Providing media support for the events and ceremonies related to Imam Hussain (as).

4.Presenting true direction for mourning ceremonies and protecting them from distortions.

5. Inspiring the youth to struggle against invaders, protect homeland and strengthen their spirit of martyrdom.

Necessity

Despite its smaller scale Imam Hussain's (as) Ashura revolution was one of the most important historical event and imposed giant effect on different independence struggles subsequently and played indispensable role for keeping Islam alive.

For centuries Azerbaijani people and azeris all around the world have been bounded up with Ahlul-Bayt strongly and have commemorated the martyrdom of Imam Hussain (as) in memorable ceremonieswith deep sorrow.

For centuries the memory of Ashura event has lived within different sections of shia muslim community of Azerbaijan in the forms of written literature, paintings or books. However there has not been any unique portal in which all the materials mentioned above had been included. In this regard we considered it necessary to establish an online portal related with Imam Hussain (as) and his Ashura movement.