18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Beytül-əhzan naləsi

Müəllif: Davud Sadiqi Təbrizi

Nəşr еdən: Şəhriyar Çаp tаriхi: 2017


Bu kitab müasir mərsiyə ədəbiyyatına öz töhfəsini vermiş Hacı Davud Sadiqi Təbrizinin Əhli-beyt (ə) barədə qələmə aldığı müxtəlif şeirlər, qəzəl və qəsidələr toplusudur.