18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Azərbaycan mərsiyə ədəbiyyatı və Əbülhəsən Racinin poetik dünyası

Müəllif: Sədrəddin Bayram oğlu Hüseyn

XIX əsrdə Rusiya-İran istilaçıları tərəfindən parçalanmış qədim Azərbaycanın cənub bölgəsində şovinist fars əsarətində yaşayan xalq məhrumiyyətlərə, təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz mənəvi dəyərlərini: dilini, mədəniyyətini, adət-ənənəsini qoruyub saxlamış, inkişaf etdirmişdir.