18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Kəlaminin növhələri

Müəllif: Vəliyullah Kəlami Zəncani

Bu kitab müasir mərsiyə ədəbiyyatına öz töhfəsini vermiş Hacı Vəliyullah Kəlami Zəncaninin Əhli-beyt (ə) barədə qələmə aldığı müxtəlif şeirlər, qəzəl və qəsidələr toplusundan ibarətdir.