18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Vermədilər Kərbəlada məzluma bir qətrə su
03.09.2021

Qüdrətül-ayini Rəsuli-şahi-sərvərə,
Qətl qəsdilə cəm oldular bir yerə,
Gör necə layiq gördülər cismi-paki xəncərə!
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Biət vacib ikən iman etmədi ol lain,
Qurdular dini-fəsadı, oldular dini-xain,
Hüseynə qarşı fitnəni həyasız, bildin,
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

İncitdilər övladi-Rəsulu, Haqqın da qulu,
Vermədilər Kərbəlada məzluma bir qətrə su,
Ey həyasız zalım, sənin üzünə tfu!
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Hüseynin qatilinin heç qalarmı yanına,
Şümür məlun xəncər çaldı ol Şahın gərdanına,
Ey münafiq, necə girdin Şah Hüseyn qanına!
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Quranı, dini-islamı mətah kimi satdılar,
Əhli-beyti üryan-büryan Şamda əsir etdilər,
İnsanlığa rəva olmaz belə bir iş tutdular,
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Ey müsəlmanlar, dinlədiniz, fəryad-fəğan etdiniz,
Dini-islam olmusuz, Rəsula iman etdiniz,
Bəs buna necə tab etsin Sultan Xəlifə Əbdüləziz?!
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Sultan Abdulaziz 32-ci Osmanlı sultanı

Kerbela.info