18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Əli (ə), Həsən və Hüseyn - şəhidliyə qovuşan müqəddəslər
11.09.2021

Avstraliya-İngiltərə yazıçısı Harold Edward James Aldridge özünün “Diplomat” romanında Məhərrəm ayının mahiyyətini açarkən, xüsusilə, bu dini mərasimlərin həzrət Məhəmməd (s) ümmətinin gerçək davamçılarının həlak olmasına həsr olunduğunu vurğulayır və mərasimlərin bir deyil, bir neçə gün davam edəcəyini söyləyir. İmam Əli, İmam Həsən, İmam Hüseyn və peyğəmbər nəvəsi Əli Əkbərin adını çəkir, onları şiələrin ənənəvi və gerçək qəhrəmanları olduğunu söyləyir.

Yazıçı həzrət Əli, Həsən və Hüseyn adlarını anaraq şəhidliyə qovuşan müqəddəslərin bu dini mərasimlər vasitəsilə Məhəmməd (s) peyğəmbərin həqiqi davamçıları olmaları haqqında bir çox səhifələrdə tərəflərin dialoqu ilə təsvir edir…