18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Aşura cəsarətin zirvə nöqtəsi...
11.09.2021
Kərbəla şəhadətin nümunəsi, rəşadətin ünvanı, Aşura cəsarətin zirvə nöqtəsi, dəyanətin səlnaməsidir. Kərbəla qeyrət divanıdır, əqidə imtahanıdır. Məhərrəmlik kamilllik məktəbidir və həqiqətən də, qəhrəmanlıq salnaməsidir.
Əzadarlıq isə bu salnamənin daimi yaşamasına xidmət edən bir vasitədir. Kərbəlanın mahiyyətini dərk edən və həmin gün Haqq uğrunda baş verənləri olduğu kimi öyrənən insanınsa gözündən yaş gəlməsi təbii haldır.
Samir Salam - Məddah