18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Kərbəla məktəbi hər kəsə nümunədir
11.09.2021

Kərbəla müsibəti – Peyğəmbərimizin əziz nəvəsi İmam Hüseynin tərəfdarları ilə birgə haqq və ədalət uğrunda şəhid edilməsi - kədərli tarix olmaqla yanaşı, həm də qəhrəmanlıq və mübarizə məktəbidir.

Bu məktəbin dərslərini bütün müsəlmanlar keçməlidir. Ona görə ki, İmam Hüseyn məzhəb, təriqət və millət fərqi olmadan bütöv İslam dünyasının, müsəlmanların sağlam gələcəyi, keçmişdən nəticə çıxarmaları üçün Kərbəla məktəbini yaradıb. Deməli, onunla bağlı təbliğat elə aparılmalıdır ki, müsəlmanlar arasında, konkret desək, şiələrlə sünnilər arasında həmrəyliyə xələl gəlməsin, əksinə, bu həmrəylik daha da möhkəmlənsin. Yalnız belə olan halda məhərrəmlik bütün müsəlmanlar üçün ortaq dəyərə çevrilə bilər.

Mahir Qəniyev