18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Mən Hüseyn eşqinə bel bağlamışam
31.07.2021
Mən Hüseyn eşqinə bel bağlamışam.
Nə zaman adı gəlib ağlamışam.
Gözümün yaşı təlatümlü dəniz,
Onun eşqində coşub-çağlamışam.
Bu qədər aşiq olanlar onun eşqində fədadır.
Kim Hüseynə dil uzadsa o gədadan da gədadır.
O bizim məktəbimizdir, o bizə rahu-nümadır.
O bizim ustustadıdır, onun ustadı Xudadır.
O, Hüseyn zülmün önündə döyüşüb can verdi.
Yəni Allahın yolunda neçə qurban verdi.
O bizik ki, susuz ölmək bizə çox müşkül idi,
O isə aşiqdir, suzuz canını asan verdi.
Surxay Qədirxum