18 Aprel 2024 - 18 1445

18 Aprel 2024 - 18 1445

Səslərəm Kərbubəla
03.08.2021
Başda var şovqi Kərbəla
Aldı səbrimi neynəva
Atəşin dildən səs gəlir
Səndə yatan şaha canım fəda
Ey dil əhlinə visaq
Gözəl səhnu rəvaq
Gözəl səhnu rəvaq
Yandırır dərdi fəraq
Məni dərdi fəraq
Məni dərdi fəraq
Səslərəm Kərbubəla
Hüseyn, Kərbubəla
Gül əl üzdü gülzarindan
Yar ayrıldı öz yarından
Göz yumdu biçarə Leyla
Əkbər ol məh sima cavanından
Səslədi ya vələdi
Əli ya vələdi
Əli ya vələdi
Yandı əşgin ələdi
Əli ya vələdi
Əli ya vələdi
Xakında eşq oldu təfsir
Azadəlik oldu təqrir
Sovtu heyhat-minnəzzilləh
Ucaldı həm səndə zikri təkbir
İzzətin ərşə çatıb
Noh əflaka çatıb
Noh əflaka çatıb
Çün ağam səndə yatıb
Ağam səndə yatıb
Ağam səndə yatıb.
Əli Zülfi Təbrizi